Usługi doradcze

 • Audyty prawne
 • Obsługa prawna istniejących podmiotów
 • Przekształcenia spółek
 • Sprzedaż gotowych spółek
 • Opracowanie i wdrożenie strategii działalności.
 • Audyt finansowy.
 • Projektowanie i wdrażanie systemu kontrolingu.
 • Opracowanie i wdrażanie działań restrukturyzacyjnych.
 • Ocena skutków prawnych i finansowych planowanych przedsięwzięć.
 • Przygotowanie biznesplanów.
 • Organizacja finansowania.
 • Pośrednictwo w sprzedaży firm.
 • Audyt prawny nieruchomości
 • Regulacja stanów prawnych
 • Organizacja finansowania
 • Biznesplany projektów
 • Obsługa transakcji
 • Optymalizacja zatrudnienia.
 • Strategia personalna przedsiębiorstw.
 • Optymalizacja funkcji kadrowo-płacowej.
 • Systemy motywacyjne.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników.
 • Budowanie zespołów pracowniczych.
 • Komunikacja wewnętrzna.
 • Negocjacje ze związkami zawodowymi.
 • Szkolenia dedykowane.
 • Audyty informatyczne.
 • Rekomendacja rozwiązań.
 • Projektowanie i prowadzenie wdrożeń.
 • Polityka bezpieczeństwa