Doradztwo biznesowe

Prowadzenie przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego wymaga ciągłej i precyzyjnej analizy skutków własnych decyzji biznesowych oraz nieustannej pracy nad usprawnianiem i dostosowywaniem organizacji firmy do aktualnych okoliczności.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu różnymi obszarami przedsiębiorstw, zapewniamy profesjonalne doradztwo biznesowe. Potrafimy sprawnie określić miejsca i zjawiska najbardziej krytyczne dla bieżącej i przyszłej efektywności dowolnego przedsiębiorstwa, a następnie zaproponować rozwiązania pozwalające nimi świadomie zarządzać.

Naszym celem jest odpowiednia optymalizacja procesów. Przekazujemy przedsiębiorcom wiedzę i tłumaczymy zasady efektywnego zarządzania nimi. Dzięki naszemu wsparciu organizacja ma możliwość samodzielnego projektowania i modelowania procesów w przyszłości. Buduje to solidny fundament pod rozwój działalności oraz trwałą poprawę efektywności pracy. Działamy w oparciu o wysokie standardy oferowanych usług.

Opracowanie i wdrożenie strategii działalności
Audyt finansowy
Projektowanie i wdrażanie systemu kontrolingu
Opracowanie i wdrażanie działań restrukturyzacyjnych
Ocena skutków prawnych i finansowych planowanych przedsięwzięć
Przygotowanie biznesplanów
Organizacja finansowania
Pośrednictwo w sprzedaży firm