Doradztwo personalne

O sukcesie przedsiębiorstwa decydują ludzie - pracownicy. Kompetentni, zmotywowani, świadomi celów postawionych przed nimi i kierunku w jakim rozwija się organizacja w której są zatrudnieni.
Częstym powodem niepowodzenia przedsięwzięć biznesowych są przyczyny leżące po stronie ogólnie rozumianych zasobów ludzkich. Mogą się na to składać m.in. takie elementy jak przerost zatrudnienia, zbyt wysokie koszty pracy, niekompetentna kadra kierownicza, nieefektywne systemy wynagradzania, zły przepływ informacji czy też brak odpowiednich procedur.
Oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie we wszystkich aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Gwarantujemy rozwiązania indywidualnie dostosowane do wielkości firmy, specyfiki branży, hierarchii jej potrzeb i możliwości finansowych.

Optymalizacja zatrudnienia
Strategia personalna przedsiębiorstwa
Optymalizacja funkcji kadrowo-płacowej.
Systemy motywacyjne
Rekrutacja i selekcja pracowników
Budowanie zespołów pracowniczych
Komunikacja wewnętrzna
Negocjacje ze związkami zawodowymi
Szkolenia dedykowane